Ndaghano mpyaka

Kini niikiyo kitabo kya Ndaghano Mpyaka eghi Babwisi tukuughwilamu kighambo kya Luhanga kulugha mu Bbaibbuli. tukugubha kwetegheeleeliya bighambo byona ebi tutagubhagha kukenga mu mibughe enji.

 

Thumbnail image