Languages

Kitabo kya Asili ya Babwisi

Eni niiyo Asili ya Babwisi na ntula syabo

Babwisi bweghonje nakumanya Asili yaanu, obu mukuba nimusoma kitabo ekili hansi kini.